A A A

【29. 台製 JS-205A 家庭用~乾 / 溼吸塵器 】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

型號 : JS-205A


c4ae9f51bcfdaba9625694d56866b1b9.jpg

JS-205A /JS-205A-D1
消耗功率
850W/1100W
1600 mmH2O/2300 mmH2O
2.1m³/min
16L
P.P.
110V,220V
335x350x470(mm)
7.5kgs
配件:1.25″軟管-6尺、扁吸嘴、圓毛刷
連接桿×2支、乾濕兩用主吸嘴
特性:体積輕、乾濕兩用、吸力強、噪音小。
適用範圍:一般家庭及辦公室。
 
35f949b30057a8c956025e9b318605be.PNG



3341e803e205ff5cae3420ad83c7583d.jpg



f13ec1553a8972e52e4197e052b7f9be.jpg



6782062af49d996d615c24e286810a4f.jpg



7942216453c70a4a7c7f5dc6e73d8b31.jpg



cfb0ec2508ea34034d9101793a2c9ed6.jpg


be43ff5d47b5b0db86f1bc4a80d8a470.jpg

5a8ba891c420b1497e3527396ae38a9b.jpg