A A A

【03. 義大利 ISSA (不銹鋼桶)~乾/溼/油 三用工業用吸塵器】

 

 

 

 

 

 

 

  產品名稱 : 107
標準配件

規格
型 號 107
耗電量 [w] 1200
真空壓 [mm/H2O] 2400
風量 [m3/hr] 180
容量 [lit] 16
電 力 [v] 110/220
尺寸 [cm] 39x39x54
產地 義大利


產品名稱 : 215
標準配件

規格
型 號 215
耗電量 [w] 120
真空壓 [mm/H2O] 2400
風量 [m3/hr] 180
容量 [lit] 26
電 力 [v] 110/220
尺寸 [cm] 45x45x60
產地 義大利

產品名稱 : 503

標準配件


規格
型 號 503
耗電量 [w] 1400
真空壓 [mm/H2O] 2500
風量 [m3/hr] 215
容量 [lit] 40
電 力 [v] 110/220
尺寸 [cm] 45x45x80
產地 義大利產品名稱 : 629MT

503a05b43687c0e8c2fce010e1095a34.gif8853c1f460c64e2745f70f646f284875.gif

標準配件

規格
型 號 629 B/N 633 B/N
耗電量 [w] 2400 3600
真空壓 [mm/H2O] 2400 2500
風量 [m3/hr] 420 640
容量 [lit] 78 78
電 力 [v] 110/220 220
尺寸 [cm] 57.5x60x98.5 57.5x60x98.5
產地 義大利 義大利

產品名稱 : 629TT

10510ae503dd88633bc0f624ab0f2b7e.gifc1564f662dd22ecf28804a5e93e47cfb.gif
標準配件

規格
型 號 629T 633T
耗電量 [w] 2400 3600
真空壓 [mm/H2O] 2400 2500
風量 [m3/hr] 420 640
容量 [lit] 90 90
電 力 [v] 110/220 220
尺寸 [cm] 65x67x107 65x67x107
產地 義大利 義大利


產品名稱 : 420MT

標準配件

規格
型 號 420M 433M
耗電量 [w] 2000 3600
真空壓 [mm/H2O] 2400 2500
風量 [m3/hr] 420 640
容量 [lit] 63 63
電 力 [v] 110/220 220
尺寸 [cm] 55.5x56x91 55.5x56x91
產地 義大利 義大利
 


26b9f2e1c88be2eea8d84de0652e2c40.png
 標準配件 :40mm

標準配件 : 36mm請注意 !!!

市場上有許多大陸製 吸塵器 如下 ↘