A A A

【34. 吸塵器真空馬達】

 

 

 

 

吸塵器~真空馬達


605a550c0eebc7929e65cea629e8aadb.jpg
 
(1)乾 式 : (Thru-flow)
一層風牒渦輪
生產規格 : AC 100v-115v-220v 50/60Hz
耗 電 量 : 1150w-1300w
產     地 : 美 製b0a5d882c42c109f4ca90b8f8fe998ed.jpg
 

55dc7cdad1a725a6c787e9d1d6d50fa3.jpg


6a7da66e4ebaa7a835a440f5ca49a3d2.jpg

-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91f9325575455314b8fcb2430127a4b4.PNG
 
(2)乾 式 : (Thru-flow)
一層風牒渦輪
生產規格 : AC 115v-120V 50/60Hz
耗  電 量 : 1200w
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5837a9653f5217b69d3014b83e8a8d59.jpg

(3)乾  式 : (Thru-flow)  
一層風牒渦輪 
生產規格: AC 100v-115v-220v, 50/60Hz 
耗  電 量: 1200w 

產     地 : 美    製

-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


3703605189bab12e0cfeef2298288883.jpg
(4)乾 式 : (Thru-flow)
二層風牒渦輪
生產規格 : AC 100v-115v-220v, 50/60Hz
耗 電 量 : 1000w
產 地 : 美 製7077d05a3a05aa74d812eb3b297a995a.jpg


04850d2316f6c48185d8ce96dab92ba9.jpg


ae3bf981b524261ad05807945a959f56.jpg


-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


838747ea1aac0594659b38c2bff6a17a.jpg

(5)乾  式 : (Thru-flow)   
二層風牒渦輪 
生產規格 : DC 12v-24v-36v-48v
耗  電 量 : 500W~1000w 
產      地 : 美   製

-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


279b1169ff38e2beb2c7726348701c48.jpg
(6)乾濕兩用 :(By-pass)
 
二層風牒渦輪
 
生產規格 : AC 100v-115v-220v 50/60Hz
 
耗 電 量 : 1200w
 
產     地 : 美 製cd890304a17c4dc10fbc22dfc65e7b99.jpg

01debd5c55b95fa4fa4853eedfc14e28.jpg

--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

355119644b670620781f6e87f05615e0.JPG
 
(7)乾濕兩用 :(By-pass)
二層風牒渦輪
生產規格 : AC 100v-115v-220v 50/60Hz
耗 電 量 : 1400w
產     地 : 美 製
 
 

0d047fbb15ac7cb396fa9f3b1555324f.jpg354cb931339e422308ff8b0b6dcdafc6.jpg

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


f741d5a8c605475bb941c7fe47a9ee18.jpg

(8)乾濕兩用 : (By-pass)
 
一層風牒渦輪
 
生產規格 : AC 100v-115v-220v 50/60Hz
 
耗 電 量 : 1200w
 
產     地 : 美 製
 
 
 
 
256dd2547bef14a894d6fee6942f4bea.jpg

f8aa982238f80007a1864669b0c96906.jpg

-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2dd8a0e55a375d5cfd10f0623daa0519.jpg

(9)乾濕兩用: (By-pass)   
三層風牒渦輪 
生產規格 : AC 100v-115v-220v, 50/60Hz 
               DC 12v-24v-36v-48v 
耗  電 量 : 600w-1700w

產      地 : 美   製

---------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9e9c50b2f737b086d16e731411b3fa1b.jpg
(10)乾濕兩用 : (By-pass)
 
二層風牒渦輪(側吹式)
 
生產規格: AC 220v
 
耗 電 量 : 1100w
 
產    地 : 美 製
 
 
 
c59bb4569a7bb6e9170c4413bae8aee6.jpg

6f61036fb125b9fe1b3474c2ccd06011.jpg

-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


aea498c1c3398cb0d0ed4a999ba3ab67.jpg
 
(11)乾濕兩用 : (By-pass)   
三層風牒渦輪(側吹式) 
生產規格: AC 100v-115v
耗 電 量 : 480w-1400w
產     地 : 美   製
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ade9559cfd54ecaae83878a46082b896.jpg

(12)乾濕兩用 : (By-pass)
 
二層風牒渦輪(側吹式)
 
生產規格 : AC 110v
 
耗 電 量 : 1100w-1200w
 
產     地 :台灣製 (非中國製)

-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bb865b6329d44f9cfc878c22c520df58.jpg

(13)乾濕兩用 :(By-pass)
 
二層風牒渦輪
 
生產規格 : AC 115v-220v , 50/60Hz
 
耗 電 量 :1000w-1200w
 
產      地 :台灣製 (非中國製)


fe6c421cf4c8c7010c77abfdc29a1c9b.jpg


d97d4c7a727921b2e4e36f6e33053e57.jpg445164a63a739b0ac74564b57fa5d4c7.jpg

062f2e748588d70f5c42ef63b0623b37.jpg
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (14)馬達橡膠墊圈
  
 
ca6e322e529c88f643d36ed5b4ec8a25.jpg


075f2490995ba73b05b3de5d92f5a8aa.jpg


473527b572aa02125ef4dba5238836fd.jpg


 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(15)美製馬達碳刷  

1cc13dabe700f3280f69f4c240bc4dc7.jpg
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (16)台製馬達碳刷  110/220V

caacf492ca1c7bfa92bd49971c17cd1e.jpg

--------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

請注意 !!!
市場上有許多大陸製 吸塵器 如下↘


3c55b33f64ef4e62aaf4674816de8c49.jpgce16b589bc284d8dc0699383475cf310.jpgc93ee584a89605d20fc6fd3785df81fa.jpg58caf6c3169c1526eff3eaab535d8bf0.jpgc1162480bb895ea9cba6e5b975bfceb9.jpg310b1bde1bf237bbfa48d57412c67081.jpg8778e582434cdc815e02547d19d95fbc.jpg4671acf4e8a1d5c87e8ac7714ec4741f.jpg

0ad0836b94abaa8293cfe0c7fd215055.jpgc2669c6220e7f2880d42a3ab3e67d5c6.jpg

e4b5a0024c0bae807dd4838d495b6c66.jpg7630509abbc74f5ac2e6966d59ae7d4e.jpg5d3ef82aacb964458365085f43f3f5c2.jpg3aec6d4ff76f1b025329836082ec35c0.jpg9452fdd9d0335b36ba52c7889034c224.jpg7358a233b1d77409657b7e999cccc669.jpg42fca9e54bbad88ebde509dd4059c507.jpg97df0455a75cfef7f25e105b6ae80edd.jpg5fd06e5d695f47233f27d5eba3c45eba.jpg3129136006f267dbd0542987b9aee97d.jpgd8a14311ed7c97f2c1124edfdfadfe6c.jpg